COMO CONTRATAR

SALGADA: SOLUCIÓNS DE LIMPEZA E MANTEMENTO A MEDIDA

Sexa cal for a súa esixencia, salgado ofrece solucións a medida sobre orzamentos rápidos e sen compromiso. Poñemos á súa disposición a nosa experiencia e capacidade técnica para realizar a avaliación das súas necesidades e realizar unha proposta que garanta conseguir os seus obxectivos.

 

 • Avaliación técnica
  Indíquenos que necesita e nós realizarémoslle unha proposta de como conseguilo, sen ningún tipo de compromiso pola súa banda.
  Un dos nosos supervisores desprazarase ás súas instalacións para coñecer a fondo as súas necesidades de limpeza ou mantemento.
  Seguidamente realizaremos unha proposta que inclúe:

  • Descrición das tarefas para realizar.
  • Periodicidade coa que deben ser realizadas para conseguir o mellor resultado.
  • Asignación de frecuencias e número de horas necesarias.
  • Avaliación da necesidade de utilizar:
   – Produtos específicos: desengraxantes, desinfectantes, abrillantadores, tipos de xabón e outros.
   – Procesos técnicos: escabeche, cristalizado, encerado e outros.
   – Maquinaria: varredoras, aspiradoras, monocepillos e outros.
 • Valoración económica
  Tras a avaliación técnica o noso equipo elaborará o orzamento do servizo e achegará todas as aclaracións que sexan necesarias, tanto no relativo aos aspectos económicos como á periodicidade ou ás características dos procesos técnicos que lle propoñemos.
 • Execución e control de calidade
  Unha vez fixadas as condicións das nosas tarefas, salgado nomeará a un supervisor do servizo, que acompañará ao traballador ou traballadores que vaian realizar o traballo. Desde o primeiro día, o seu supervisor será responsable do seguimento do contrato no tempo, así como de realizar un control aleatorio mensual de calidade. O supervisor será a súa persoa de contacto en salgado. Con el poderá seguir día a día a eficacia das nosas tarefas, avaliar resultados e realizar os axustes que considere necesarios.

O supervisor é garantía de control e eficacia tanto pola súa banda como pola nosa.

 • Confianza e seguridade
  O noso sistema garante que podamos cubrir as súas necesidades nas mellores condicións económicas.
  Nós encargámonos de:

  • Facilitar persoal formado e especializado nas tarefas que van desenvolver.
  • Facer o seguimento da eficacia do plan acordado.
  • Proporcionar os produtos, útiles e maquinaria de limpeza necesarios.
  • A nosa experiencia e a mellora continua á que sometemos os nosos procesos, farán que os equipos de salgado traballen de modo coordinado, co maior rendemento esixible e aplicando sistemas avanzados de aforro de tempo, auga e produtos de limpeza, para o seu beneficio e o do medio ambiente.

ORZAMENTO