INTERÉSANOS MOITO A SÚA OPINIÓN

SE É USUARIO DOS NOSOS SERVIZOS, GUSTARÍANOS SABER O QUE PENSA

Como cre que podemos mellorar o noso servizo? Quedou Vd. satisfeito? Respondemos ás súas expectativas?

Estamos seguros de que os seus comentarios nos axudarán a mellorar a calidade do noso traballo.

Así mesmo pode facernos chegar as súas suxestións, coa certeza de que serán analizadas polo noso equipo.

A súa opinión conta para nós.

 

  Nome (requirido)

  CompañíaParticular

  Teléfono:

  Correo electrónico (requirido)

  Mensaxe


  Lin e acepto información sobre protección de datos da presente páxina web. En cumprimento do artigo 5 da Lei Orgánica 15/1999, desde 13 de decembro, de Protección de Datos de carácter Persoal, polo que se regula o dereito de información na recollida dos datos. Os datos de carácter persoal que puidesen constar neste formulario, incluiranse no ficheiro “FACTURACION”, inscrito no Rexistro Xeral de Protección de Datos. A finalidade do ficheiro é ofrecer a información sobre os servizos solicitados, xestión comercial, contable, fiscal e administrativa no marco das relacións empresa-cliente; así como xestionar as consultas que vostede nos expón no formulario. Asimesmo, coa aceptación do presente aviso vostede consente expresamente a realización de comunicacións comerciais e de promoción dos servizos que presta a entidade que puidesen serlle de interese. Os datos que se lle solicitan resultan necesarios para ofrecerlle a información solicitada, de maneira que, de non facilitalos, non será posible a prestación do servizo requirido, neste sentido, vostede consente expresamente a recollida e o tratamento dos mesmos para a citada finalidade. Os seus datos persoais non serán cedidos a terceiros, salvo os casos esixidos pola lexislación específica ou que os solicite o Valedor do Pobo ou os xuíces ou Tribunais competentes. Vostede ten dereito a acceder aos seus datos persoais, rectificalos ou, no seu caso, cancelalos. Tamén ten dereito a opoñerse aos tratamentos de datos que non lle parezan adecuados, sempre que non sexan obrigados ou estean permitidos por unha lei, enviando un correo electrónico, ou carta postal acompañado de documento oficial que o identifique a info@salgadolimpiezas.es ou administracion@salgadolimpiezas.es. Os correos electrónicos a esta dirección non estarán encriptados. Non envíe correos con datos persoais ou financeiros.