MAIORES E DEPENDENTES

ATENCIÓN A MAIORES E PERSOAS DEPENDENTES

Podemos proporcionarlle servizos de acompañamento e atención de anciáns e persoas dependentes, co horario e periodicidade que necesite.

Contamos con persoal cualificado e especialmente sensibilizado coas necesidades dos anciáns e persoas dependentes.

Non nos importa o horario. Traballamos para a súa tranquilidade.

Mentres Vd. non poida atendela, a súa familia estará acompañada por persoal de absoluta confianza. Nós encargámonos de buscar substitutos en caso de necesidade, ou nos períodos de vacacións.

Salgado só ofrece persoal asegurado e formado para atender a persoas maiores ou dependentes.

Non dubide en consultarnos. Pida información e solicite orzamento sen compromiso.

ORZAMENTO