AVISO XURÍDICO

Titular do Sitio Web

I.- Política de privacidade e protección de datos persoais

Exercicio de Dereitos de Protección de Datos
Os usuarios poden dirixir unha comunicación por escrito ao domicilio social de LIMPIEZAS SALGADO SL ou ao enderezo de correo electrónico indicado no encabezamento deste aviso legal, incluíndo en ambos casos fotocopia do seu DNI ou outro documento identificativo similar, para solicitar o exercicio dos dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición.

Vías a través das que se recollen datos persoais. Finalidades do tratamento

Formularios de contacto e medios de comunicación tradicionais

Os datos persoais recollidos serán obxecto de tratamento automatizado e incorporados aos correspondentes ficheiros dos que LIMPIEZAS SALGADO SL é titular. Chegaranos a súa IP, que será usada para comprobar a orixe da comunicación e detectar posibles irregularidades. Asimesmo, poderá facilitarnos os seus datos a través de teléfono, correo electrónico e outros medios de comunicación indicados na sección de contacto. A finalidade do tratamento destes datos será unicamente a de prestarlle a información ou servizos que nos solicite

Certos servizos prestados a través do sitio web poden conter condicións particulares con previsións específicas en materia de protección de datos persoais. Faise indispensable a súa lectura e aceptación con carácter previo á solicitude do servizo de que se trate.

Obriga de Segredo e Confidencialidade

O persoal e voluntariado de LIMPIEZAS SALGADO SL que tivesen algún tipo de intervención nas acciónss prestadas aos usuarios, están comprometidos a non divulgar nin facer uso da información á que accedesen por razón do seu posto. A información subministrada polo usuario terá, en calquera caso, a consideración de confidencial, sen que poida ser utilizada para outras fins que as relacionadas con LIMPIEZAS SALGADO SL. LIMPIEZAS SALGADO SL comprométese ao cumprimento da súa obriga de segredo dos datos de carácter persoal e do seu deber de guardalos de forma confidencial e adoptará as medidas necesarias para evitar a súa alteración, perda, tratamiento ou acceso non autorizado, tendo en conta en todo momento o estado da tecnoloxía.

Medidas de Seguridade.

LIMPIEZAS SALGADO SL adoptou os niveis de seguridade de protección dos datos persoais que legalmente se esixen, adoptou as medidas técnicas e organizativas esixidas polo Real Decreto 1720/2007, desde 21 de decembro, polo que se aproba o Regulamento de desenvolvemento da Lei Orgánica 15/1999, desde 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, e instalou todos os medios e medidas técnicas ao seu alcance para evitar a perda, mal uso, perturbación, acceso non autorizado e roubo dos datos facilitados no Sitio Web.

Comunicacións comerciais por correo electrónico

En cumprimento do Art.21 LSSI-CE, que prohíbe o envío de comunicacións comerciais por medio de correo electrónico que previamente non fosen autorizadas expresamente polos destinatarios.

 

II.- Propiedade industrial e intelectual

O acceso ao Site de LIMPIEZAS SALGADO SL é gratuíto. Todos os contidos, textos, Fotografías, gráficos, imaxes, iconas, tecnoloxía, software, links e demais contidos audiovisuais e/ou sonoros, así como o seu deseño gráfico e códigos fonte, son propiedade intelectual de LIMPIEZAS SALGADO SL ou de terceiros, sen que poida entenderse cedido ao Usuario ningún dereito de explotación recoñecido pola lexislación vixente.

As marcas, nomes comerciais e signos distintivos son titularidade de LIMPIEZAS SALGADO SL ou de terceiros, sen que se entenda que o acceso ao sitio web salgadolimpiezas.es atribúe algún dereito sobre eles.

Queda prohibida a reproducción dos contenidos do sitio web, salvo que se obteña autorización. Quedará en todo caso prohibido establecer frames ou marcos de calquera tipo que envolvan ao sitio web ou permitan a visualización dos contidos a través de direccións de Internet distintas ás do sitio web e, en calquera caso, cando se visualicen conxuntamente con contidos alleos ao sitio web.

Se vostede considera que lle corresponde calquera dereito sobre os contidos do sitio web, póñase en contacto connosco coa fin de que sexan eliminados.

III.- Responsabilidade polo contido do Sitio Web

O Sitio Web pode incluir inexactitudes ou erros que poidan afectar á calidade dos materiais da Páxina e que se refiren a situacións xerais polo que o seu contido non pode ser aplicado nunca polo usuario a casos concretos. As opinións vertidas nos mesmos non reflicten necesariamente os puntos de vista LIMPIEZAS SALGADO SL O usuario non debe actuar sobre a base da información contida neste Sitio Web sen recurrir previamente á correspondente consulta co persoal de LIMPIEZAS SALGADO SL

 

LIMPIEZAS SALGADO SL non verificou ou autentificou os materiais de forma individual, na súa totalidade ou en parte. LIMPIEZAS SALGADO SL non garante a exactitude ou vixencia dos materiais. LIMPIEZAS SALGADO SL non é responsable dos erros u omisións nos materiais, xa sexan subministrados por LIMPIEZAS SALGADO SL ou terceiras partes.

O Sitio Web e todos os contidos subminístranse “tal cal”, e LIMPIEZAS SALGADO SL non é responsable de todas as representacións e garantías, expresas ou implícitas, relacionadas co sitio web e o seu contido, incluíndo a comerciabilidade, idoneidade para un propósito en particular ou non violación, así como tamén calquera garantía de calidade, funcionalidade, exactitude, integridade, fiabilidade, operatividade, rendemento de uso ou ausencia de virus. Vostede asume calquera responsabilidade e risco de perda resultante do uso do Sitio Web. En ningún caso LIMPIEZAS SALGADO SL ou terceiras partes serán responsables de calquera dano, contractual, extracontractual ou de calquera modo, incluíndo danos especiais, indirecta, consecuente, accidentais ou punitivos, mesmo en caso de que LIMPIEZAS SALGADO SL fose avisado da posibilidade destes danos.

As ligazóns externas que contén este Sitio Web conducen a sitios xestionados por terceiros. LIMPIEZAS SALGADO SL non responde dos contidos nin do estado de ditos sitios. O uso de ligazóns externas tampouco implica que LIMPIEZAS SALGADO SL recomende ou aprobe os contidos das páxinas de destino.

IV. Normativa e Xurisdición

O presente aviso legal foi elaborado de conformidade co establecido na Lei 34/2002, de Servixos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico, Real decreto 1720/2007, desde 21 de decembro, polo que se aproba o Regulamento de desenvolvemento da Lei Orgánica 15/1999, e cantas disposicións legais resulten de aplicación.

As presentes Condicións de Uso do Sitio Web réxense en todos e cada un dos seus extremos pola lei española. Este aviso legal non se arquivará individualmente para cada usuario senón que permanecerá accesible por medio de Internet neste mesmo sitio web.

Sempre que o Usuario non sexa “consumidor ou usuario” conforme os define a normativa española, e cando non haxa unha norma que obrigue a outra cousa, as partes acordan someterse aos Xulgados e Tribunais de Santiago de Compostela, por ser este o lugar de celebración do contrato, con renuncia expresa a calquear outra xurisdición que puidese corresponderlles.

V. Modificación dea Política de Privacidade

O titular deste sitio web, resérvase o dereito no futuro de modificar a súa política de protección de datos de acordo co seu criterio sempre axustándose á normativa vixente, así como modificala atendendo aos cambios lexislativos, xurisprudenciais ou na práctica empresarial. En caso de introducir algún tipo de modificación farase constar no texto deste aviso legal.

 

NÓS. Política de cookies

Cookies.

 1. LIMPIEZAS SALGADO SL, infórmao de que este Sitio Web utiliza cookies propias e de terceiros que axudan a optimizar a súa visita. Se continúa navegando por este Sitio Web, consideramos que acepta o seu uso.
 2. Unha cookie (ou galleta informática) é unha pequena información enviada por un sitio web e almacenada no navegador do usuario, de maneira que o sitio web pode consultar a actividade previa do usuario. As súas principais funcións son:
  1. Levar o control de usuarios: cando un usuario introduce o seu nombre de usuario e contrasinal, almacénase nunha cookie para que non tenga que estar introducíndoas para cada páxina do servidor
  2. Conseguir información sobre os hábitos de navegación do usuario/a, dependendo da información que conteñan e da forma en que se utilice o seu equipo, poden recoñecer ao usuario/a
 3. LIMPIEZAS SALGADO SL ten a obriga polo Real Decreto-Ley 13/2012 que modifica la Lei 34/2002, desde 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e do comercio electrónico, de informar e obter o consentimento do Usuario/a no tocante ao uso das cookies deste Sitio Web.

Tipos de cookies.

 1. Segúundo quen sexa a entidade que xestione o dominio desde onde se envían as cookies e trate os datos que se obteñan poden distinguirse dous tipos: cookies propias e cookies de terceiros.
 2. Existe tamén unha segunda clasificación segundo o prazo de tempo que permanecen almacenadas no navegador do Usuario/a, podendo tratarse de cookies de sesión ou cookies persistentes.
 3. Por fin, existe outra clasificación con cinco tipos de cookies segundo a finalidade para a que se traten os datos obtidos: cookies técnicas, Cookies de personalización, cookies de análise, cookies publicitarias e cookies de publicidade comportamental.

Cookies utilizadas neste sitio web.

 1. As cookies empregadas neste sitio web identifícanse a continuación:

 

Nome Dominio Finalidade Vixencia Tipo
NON google.com Almacenar preferencias e outra información 6 meses Personalización, terceiros

 

 1. Dadas as características de Internet, non siempre contamos con información das cookies que colocan terceiras partes a través deste Sitio Web. Por conseguinte, no caso de que se atope con este tipo de cookies neste Sitio Web e non estean aquí descritas, pregámoslle que nolo comunique. Tamén pode poñerse en contacto directamente co terceiro para pedirlle información sobre as cookies que coloca, o propósito e a duración da cookie, e como garante a privacidade do Usuario/a.

Modificar a configuración das cookies.

 1. O/a Usuario/a pode permitir, bloquear ou eliminar as cookies instaladas no seu equipo mediante a configuración das opcións do navegador instalado no seu equipo.
 2. Para máis información sobre Internet Explorer pulse aquí.
 3. Para máis información sobre Firefox pulse aquí.
 4. Para máis información sobre Chrome pulse aquí.
 5. Para máis información sobre Safari pulse aquí.
 6. Para máis información sobre Opera pulse aquí.
 7. Para máis información sobre Safari IOS pulse aquí.
 8. Para máis información sobre Android pulse aquí.
 9. Para máis información sobre Windows Phone pulse aquí.
 10. Para máis información sobre BlackBerry pulse aquí.

Tamén pode dirixirse ao portal As túas opcións en liña onde poderá configurar, provedor por provedor, as súas preferencias sobre as cookies publicitarias de terceiros.

Guía sobre o uso das cookies.

Pode obter máis información sobre o uso das cookies na guía elaborada pola Agencia Española de Protección de Datos pulsando aquí.

Revogación do consentimento sobre o uso das cookies.

Pode revogar o consentimento pulsando na seguinte ligazón.