POLÍTICA DE PRIVACIDADE

INFORMACIÓN BÁSICA:

Información básica sobre protección de datos.

-Responsable

LIMPEZAS SALGADO S.L.
Rúa das Palmeiras, 110, B. Pol. Ind. Novo Milladoiro,15895 Ames (A coruña).
C.I.F: B15075732
Correo de contacto: info@salgadolimpiezas.es

-Categoría de datos

Datos de contacto e identificación, e outra información que nos facilites.

-Finalidade

A finalidade para a que se recollen os datos será a de cada caso concreto., pero sempre terá o obxectivo de xestionar o servizo prestado por LIMPIEZAS SALGADO S.L. ao cliente no marco da relación comercial que o une, así como proporcionar todo tipo de información que o usuario precise.

-Lexitimación

Consentimento do interesado.

-Destinatarios

Non se farán transferencias de datos a terceiros, nin se transfiren internacionalmente.

-Dereitos

Segundo o Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello de 27 Abril 2016 e o LOPDGDD 3/2018, pode exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, supresión, portabilidade e limitación do tratamento ante o responsable do tratamento. Asimesmo, Pode revogar o consentimento en calquera momento contactando con Limpiezas Salgado S.L., Rúa das Palmeiras, 110, B. Pol. Ind. Novo Milladoiro,15895 Ames (A coruña), ou por correo electrónico ao seguinte enderezo: info@limpiezasalgado.es

-Orixe

Só procesamos os datos persoais que nos forneces.

-Información adicional

A continuación podes atopar máis información:

INFORMACIÓN DETALLADA

Esta política de privacidade describe como LIMPEZA DE SALGADO

S.L.. tratará os datos persoais que nos facilite, e iso no seu

caso que che recollemos.

1.Datos persoais que procesamos

Tratamos os datos persoais de carácter identificativo e profesional que nos facilita a través do sitio web www.salgadolimpiezas.es voluntariamente. Podemos procesar as seguintes categorías de datos persoais proporcionados por vostede:

1.datos identificativos, Como nome, apelidos, teléfono, correo electrónico, Código Postal.

2.datos profesionais, como empresa, título da empresa e datos de contacto.

2. Como e en que base procesamos os teus datos persoais

Os seus datos persoais serán tratados para as finalidades e coas bases lexitimadoras que se indican a continuación:

A finalidade para a que se recollen os datos será a de cada caso concreto., pero sempre terá o obxectivo de xestionar o servizo prestado por LIMPEZAS SALGADO S.L. ao cliente no marco da relación comercial que o une, sempre que o usuario dea o consentimento expreso ao respecto.

3. Os teus dereitos

Ten dereito a confirmar se se están procesando ou non os seus datos persoais e, no seu caso, para solicitar acceso a datos persoais e certa información sobre o tratamento (multas, categorías de datos procesados ​​e destinatarios, noutros aspectos) (DEREITO DE ACCESO). Asimesmo, Ten dereito a solicitar a rectificación de datos inexactos (DEREITO DE RECTIFICACIÓN), así como a supresión do mesmo cando, entre outras razóns, estes xa non son necesarios para os fins para os que foron recollidos (DEREITO DE RETIRADA). En certas circunstancias (por exemplo, no caso de que o interesado discute a exactitude dos seus datos, mentres se verifica a precisión do mesmo, Pode solicitar que o procesamento dos seus datos sexa limitado, mentres se verifica a precisión do mesmo), Pode solicitar que se limite o procesamento dos seus datos persoais, sendo estes só tratados para o exercicio ou defensa de reclamacións (DEREITO

UNHA LIMITACIÓN DE TRATAMENTO). Finalmente, Ten a posibilidade de exercer o seu dereito á portabilidade dos datos, é dicir, para recibir datos persoais nun formato estruturado, de uso habitual e lexible por máquina, e transmitilos a outra persoa responsable do tratamento sen que o responsable ao que foran facilitado o impedise, nos casos previstos legalmente para tal fin (DEREITO Á PORTABILIDADE DE DATOS).

Pode exercer os seus dereitos ou revogar o seu consentimento dado nesta Política de privacidade en calquera momento contactando con LIMPIEZAS SALGADO S.L. con domicilio social en Rúa das Palmeiras, 110 B. Pol. Ind. Novo Milladoiro. 15895 Ames (A coruña), ou por correo electrónico a info@salgadolimpiezas.es Tamén terá dereito a presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos, especialmente cando non recibiches satisfacción no exercicio dos teus dereitos.

4. Destinatarios de datos persoais

Non transferimos os seus datos persoais a ningún terceiro, nin os transferimos internacionalmente.

5. Conservación de datos persoais

Conservaremos os seus datos persoais sempre que non revoque o seu consentimento durante o tempo necesario para poder cumprir calquera obriga legal derivada do tratamento dos mesmos.. Despois deste período, os teus datos eliminaranse.